Diagnose van galstenen.

welke onderzoeken kunnen er gedaan worden?

galblaas ligging in het lichaam

Galblaas ligging

Als je last hebt van galstenen dan heb je vaak hevige pijn in de rechterbovenbuik. Deze pijn kan uitstralen naar de rug en ook naar je rechterschouder. Misschien heb je ook de neiging om te braken en je voelt je misselijk. Maar aan de hand van deze klachten kan het lastig zijn om een diagnose te stellen, sommige artsen zullen zeer snel een diagnose kunnen stellen, anderen dan weer niet.

Het kan echter sneller vast worden gesteld wanneer je last krijgt nadat je vettig hebt gegeten. Gal heb je nodig zodat vetten in de darmen worden verteerd. Als er voedsel in je darmen terecht komt dan zal de gal vanaf de lever komend via de galblaas door de darm heen worden geperst. Als deze weg is geblokkeerd dan kan dat niet meer.

Als je last hebt van lichtgekleurde ontlasting voor een langere periode, dan kan het zijn dat je al een langere tijd hevige pijn hebt en de huid kan ook geelachtig geworden zijn. Als dit zo is dan is de galgang naar de darm verstopt door waarschijnlijk een galsteen. De gal kan dan niet meer bij het voedsel in de darm komen en hierdoor kan het verteringsproces niet meer op gang komen. De urine kan dan een bruinachtige kleur hebben.

Wanneer je last hebt van deze klachten en je krijgt ook koorts, dan is het raadzaam snel een arts te raadplegen. Als de arts dan de diagnose vaststelt van galstenen dan kunnen aan de hand van de klachten diverse onderzoeken worden gedaan.

Echografie.

Om vast te stellen waar de galstenen zich bevinden kan er een echografie worden gemaakt. Met een echografie zijn de galstenen waar te nemen in de galblaas. Bij een echografie gaat het om een beeldvormend onderzoek en dan wordt er gebruik gemaakt van geluidsgolven. Mensen horen dit geluid niet, dit geluid wordt in het lichaam gebracht met een echoapparaat.

Het apparaat wordt dan tegen de huid aangehouden en de arts smeert voordat het onderzoek plaatsvindt eerst wat gel op je huid. Hierdoor kunnen de geluidsgolven beter geleid worden. Deze kunnen namelijk niet door lucht heendringen. Als lichaamsdelen veel lucht bevatten dan kunnen ze niet goed worden gezien met de echo. Geluidsgolven kunnen ook niet door bot heen.

Dit is op zich geen vervelend onderzoek. Je gaat gewoon plat liggen en dan wordt de gel aangebracht en de arts kan onderzoeken wat hij wil. Je voelt er nauwelijks wat van, maar het kan wel veel duidelijkheid geven over de stand van zaken. Maar er zijn ook andere onderzoeken die plaats kunnen vinden en die je duidelijkheid kunnen geven over de plaats, de grootte en het aantal galstenen.

Bloedonderzoek en leverfunctie onderzoek.

Er kan een bloedonderzoek worden gedaan om extra informatie te krijgen over de gezondheid van iemand. Er kan ook een leverfunctie onderzoek worden gedaan. Dit is een bloedonderzoek en dan wordt er gekeken naar de verschillende functies van de lever.

Het bloed wordt afgenomen en dan wordt het in het laboratorium nader bekeken. Dan kan de arts de leverfunctie onderzoeken door de gehaltes vast te stellen van bepaalde leverenzymen, maar ook van de eiwitten en galkleurstoffen in het bloed. De waarden geven informatie over de lever en daarom noemen we het leverfuncties.

Een bloedonderzoek neemt niet veel tijd in beslag, er wordt gewoon bloed afgenomen zoals dat ook bij andere onderzoeken gedaan wordt en dit wordt onderzocht. Je krijgt vanzelf de uitslagen te horen en dit kan een of twee dagen duren. Tenzij je in het ziekenhuis bent en ze vermoeden dat het acuut is, dan kunnen de uitslagen eerder bekend worden gemaakt en wordt het als spoed behandeld.

MRI scan.

Door een MRI scan uit te voeren kunnen de galstenen waar worden genomen in de galblaas, maar ook in de afvoerwegen van de galblaas.

Er kan gekozen worden voor de galwegscintigrafie. Dit is een onderzoek waarbij gebruik wordt gemaakt van een kleine hoeveelheid radioactieve stof. Deze stof krijg je via een injectie toegediend en deze verspreidt zich dan door het lichaam. Je galblaas en galwegen zullen de stof opnemen.


mri scanner

MRI scanner

Deze stof zendt straling uit, dit noemen we ook wel gammastraling. Deze wordt zichtbaar gemaakt met een speciale camera. De verdeling van de radioactieve stof wordt dan vastgelegd.
Met dit onderzoek krijgt de arts een beeld over de werking van de lever, maar ook van de galblaas en de afvoer van galvloeistof. Van deze scan voel je verder ook niets, je moet goed stilliggen zodat ze alles kunnen bekijken en dan krijgen zij een goed beeld van de galstenen en de galblaas. Aan de hand van de scan kan dan worden beoordeeld welke behandeling het beste is, maar eerst moet er vast worden gesteld dat het inderdaad gaat over galstenen, hoe groot ze zijn, waar ze zich bevinden en welke onderzoeken daarbij toegepast kunnen worden.

Er kan medicatie worden gegeven, maar er kan ook een kijkoperatie plaatsvinden of een grote buikoperatie. Voor deze laatste optie wordt niet snel gekozen, alleen wanneer de buik niet goed bereikbaar is bijvoorbeeld vanwege littekenweefsel, omdat je al vaker een operatie hebt ondergaan in de buik. Maar soms komt de arts hier pas achter tijdens de kijkoperatie en dan zal er alsnog een grotere snee gemaakt moeten worden. Meer hierover kan je terugvinden bij de behandelingen van de galstenen.

Er moet goed gekeken worden naar je persoonlijke situatie en aan de hand daarvan wordt er gekeken welke stappen er uitgevoerd moeten worden.

Related Posts

About The Author