Zijn galstenen gevaarlijk?

Galstenen

Galstenen

Er wordt wel eens gedacht dat galstenen geen kwaad kunnen en dat ze alleen maar pijn veroorzaken, maar er zijn we degelijk risico’s aan galstenen. Veel vrouwen die wat gezet zijn en nog in de vruchtbare periode zijn krijgen vaak last van galstenen.

Er wordt bij wel eens gesproken over een risicocategorie voor galstenen (in het engels: de 4 F’s):

  • Bij mensen die kampen met een overgewicht (fat)
  • Bij mensen dit boven de veertig jaar zijn (forty)
  • Bij vrouwen (female)
  • Bij vruchtbare vrouwen (vruchtbaar, of kinderen gebaard — fertile).

Maar niet alleen vrouwen kunnen last krijgen van galstenen, deze kunnen zich ook voordoen bij mannen.

Er zijn een aantal factoren die een rol spelen bij het ontstaan van galstenen. Het is belangrijk dat wanneer je een vermoeden hebt van galstenen dat je een arts raadpleegt, zodat er gekeken kan worden of je hier inderdaad last van hebt. Galstenen kunnen als zij de doorgang blijven blokkeren schade aanrichten. Daarom moet er snel actie worden ondernomen, zodat de kans op vervelende gevolgen zo klein mogelijk wordt gehouden. Alle stoffen in je lichaam moeten goed opgenomen kunnen worden en dan later goed verwerkt worden. Als er een blokkade is, dan heeft dat invloed op de werking van dit proces.

Related Posts

About The Author